PROCESSIKKERHED

bowitek™ er en erfaren og effektiv samarbejdspartner - når det gælder løsning af opgaver inden for processikkerhed. bowitek™ kan indtage den styrende,

supporterende eller den udførende rolle. Uanset opgave mødes kunden i øjenhøjde. bowitek™ sørger for at opgaven løses sikkert og effektivt.

Hvordan:

bowitek™ hjælper danske virksomheder med opnåelse af et sikkerhedsniveau, som er i overensstemmende med myndighedernes krav. bowitek™ er kompetent, erfaren og besidder ekspertviden inden for sikkerhed på procesområdet. Flere af bowitek™s medarbejdere er TÜV certificeret i området.

 

bowitek™ yder forskellig support afhængig af den enkelte kundes behov og prioriteringer.

- Undervisning/rådgivning

- Styring/support

- Udførelse af opgaver i Functional Safety Lifecycle (FSL)

 

Serviceydelser

 

- Screening. Identifikation af risici og årsager til disse.

- Analyse af risici og konsekvenser.

- Anbefaling til nedsættelse af risici.

- Design af løsninger (SIS, SIL, m.m.)

- Projektledelse og styring ifm. implementering af de sikkerhedsmæssige løsninger.

- Validering

- Konsekvens af ændringer på anlægget eller udarbejdelse af det regelmæssige sikkerhedscheck.

Validering

Ændringer

eller

review

Identificer risisci

og årsager

Analyser

risici og

konsekvens

f. eks: HAZOP/

What if/

FMEA

Anbefaling

f.eks. LOPA

ved interlock

Design af

løsninger

f.eks. SIS

ved interlock

Implementer

løsninger

projektledelse

Hvorfor:

Procesvirksomheder – og i særdelshed virksomheder omfattet af Risikobekendtgørelsen – er i dag mødt af større og større krav fra myndighedernes side.

 

Krav fra omverdenen

 

bowitek™, hjælper virksomheder med at overholde disse krav gennem en struktureret tilgang sammenholdt med vores lange erfaring og praksis. Vi får sammen med kunden overblik over de risici der er forbundet med processen samt overblik over hvorledes gældende standarder og direktiver følges – gennem jordnære og praktiske løsninger. bowitek™ yder forskellig support afhængig af den enkelte kundes behov og prioriteringer

Værdier

SEVESO

direktivet

 

ATEX

 

NFPA

(US)

Kundekrav

 

OSHA

(US)

Maskin

direktivet

PROCES

SIKKERHED

Undervisning/rådgivning

 

bowitek™ underviser eller rådgiver kunden i hvordan man i den enkelte situation kommer i mål med en praktisk og sikker løsning. Hvis kunden selv ønsker at udføre og opbygge viden om opgaverne i Functional Safety Lifecycle, kan bowitek™ rådgive eller undervise i de enkelte elementer.

Det kunne være fareidentifikation, risikovurdering, ATEX klassificering, Safety Instrumented System (SIS) validering eller barriere-diagrammer.

 

Styring/support

 

bowitek™ tager gerne projektleder-rollen og styrer de enkelte opgaver i Functional Safety Lifecycle igennem, så løsningerne følger gældende standarder. Kundens medarbejdere kan helt naturligt indgå i projektgruppen og opbygge viden gennem deltagelse.

bowitek™ kan også yde support, hvis kunden selv ønsker at styre projektet.

Det kunne være sikkerhedsdokument, barriere-diagrammer, spredningsberegninger, beregning af Probability of failure on demand (PFD) eller dokumentation for overholdelse af myndighedskrav.

 

Udførelse af opgaver i Functional Safety Lifecycle (FSL)

 

bowitek™ indgår naturligt i en vilkårlig projektgruppe og kan udføre alle opgaver i FSL. bowitek™ tilpasser sin ydelse efter behov, hvilket betyder, at bowitek™ træder ind hvor som helst i livscyklussen og udfører de nødvendige opgaver – afhængig af kundens ønsker.

Det kunne være en grundlæggende screening, hvorefter kunden selv arbejder videre med analyse af risici og konsekvenser. Herefter kan det aftales, hvilke elementer i FSL – om nogen - bowitek™ skal træde ind/deltage i igen.

 

Erfaring

 

-  Arbejder med mange forskellige aspekter af processikkerhed og risikovurderinger på offshore platforme og onshore procesanlæg.

-  Deltaget i en mængde af HAZOP og LOPA sessioner.

-  Design af safety instrumented systems (SIS) ud fra PFD/SIL krav, med tilhørende dokumentation for PFD beregning, proof test og lifecycle. Instrumentering af procesanlæg.

-  Verifikation af SIS med PFD/SIL beregning.

-  Idriftsættelse og fejlfinding på procesanlæg.

-  Erfaring fra olie/gas og fødevareindustrien – herunder div. kemikalier, pulver og opløsningsmidler.

-  Projektledelse på en lang række projekter omhandlende forskellige aspeter af processikkerhed og forbedring heraf.

-  Undervisning, ATEX, udarbejdelse af Sikkerhedsdokument, Process Safety Management (PSM), Process Hazard Analysis (PHA), HAZOP, HAZID, What if, Layers Of Protection Analysis (LOPA)

-  Kvantitative, kvalitative og semikvantitative risikovurderinger, Risk Matrix, Bow-tie diagrammer, Seveso direktivet, barriere diagrammer, ALARP, Functional Safety Lifecycle (FSL), FMEA, FTA

-  Arbejder i erfa-grupper i EU samt i udvalg under Dansk Standard.

 

 

Eksempler på løste opgaver

 

Airco Diet

Risikovurdering og CE-mærkning af det samlede anlæg. Deltagelse i HASOP og LOPA på flere procesanlæg, Verifikation af sikkert styresystem. Verifikation og dokumentation af Safety Instrumented Function (Gasdetektion). Validering af sikre styresystemer.

 

FL Schmidt Airloq

Design af Safety Instrumented Function (SIF) på et gassensor system, PFD-beregninger, dokumentation

 

Lesni

Risikovurdering af procesanlæg, verifikation af sikre styresystemer. Lesni udvikler og producerer større proces anlæg til rensning af røggasser. En moderne metode anvendes – uden filtre. Inopower PFD/SIL-beregning på sikkert styresystem. Firmaet leverer systemer til ”Power Grid” balancering.

 

Codan Medical

Screening. Identifikation af risici og årsagerne til disse. Firmaet udvikler og producerer kirurgiske og medicinske instrumenter.

 

Kompetencer (opsummering)

-  Projektledelse

-  Functional Safety Lifecycle

-  ATEX – rådgivning og klassifikation

-  Screening

-  HAZID (Hazard Identification)

-  Risikovurdering

-  IR (Individual risk), PLL (Potential loss of life), FAR (Fatal accidentalrate)

-  HAZOP, What if, Bow-tie model, Risk-matrix

-  LOPA

-  Spredningsberegninger

-  Barriere-diagrammer

-  ALARP (As low as reasonable practical)

-  Design af tekniske løsninger

-  Kravspecifikation

-  SIS, SIL, m.m.

-  Testprocedurer

-  Proof test

-  Implementering af tekniske løsninger

-  Validering

 

 

 

Se PDF brochure om processikkerhed

bowitek™    -    Vesterballevej 4    -    DK 7000 Fredericia    -    Tlf. +45 27 88 06 60   -